Da bi zadovoljio i najviše standarde, dom za brigu o starim licima KOSMAJSKI KONAK pažljivo je odabrao vrhunske profesionalce za svoje osoblje.
O zdravlju korisnika brine DOMSKI LEKAR, koji po potrebi poziva lekare konsultante različitih specijalnosti.  Redovno se prate vitalne funkcije: krvni pritisak , telesna temperatura, nivo šećera u krvi, prati se unos lekova, a po potrebi se rade rutinske i složene laboratorijske analize.
U domu se nalazi obučeno osoblje u radu sa dementnim osobama kao i licima obolelim od alchajmerove bolesti.

Od dana kada korisnik dođe u naš dom, specijalno obučeno osoblje ima zadatak da se upozna sa dotadašnjim društvenim životom korisnika, njegovim željama i očekivanjima i da to kasnije što bolje iskoristi kako bi se apsolutno eliminisao osećaj usamljenosti i samoće.
 

Dom za stare

Dom za brigu o starim licima "KOSMAJSKI KONAK" nalazi se u Sopotu, Beogradskoj opštini koja se nalazi u podnožju Avale i Kosmaja. Blizina ovih planina pruža povoljno mikroklimatsko okruženje koje pogoduje boravku i rehabilitaciji starih ljudi.

Kontakt

Dositejeva 2, 11450 Sopot, Beograd, Srbija

+381 11 8251 414
kosmajskikonak@hotmail.com